Bil rallyn

car-race


Bilrallyn är inte längre tävlingar. Många definitioner och förordningar har utvecklats, men i allmänhet i vanliga amerikanska kretsar, är en rally körning händelse definieras som en ras att köra ett visst fordon på en krets, vanligtvis inrättas av en professionell förare, mot ett annat fordon. Det finns många stilar av rally racing som finns i dag, liksom det faktum att förare uppmuntras att delta i de olika stilar.

Älskade modellens glömda jubileum

Bil rallyn, för det mesta, drivs av grupper av två bilar som reser i relativt höga hastigheter och manövrera runt hinder. Avståndet reste under ett rally kan variera från flera hundra meter till flera tusen meter. Bilar körs endast av ett lag, och vanligtvis kan de köras endast i grupper om fyra eller fem fordon, där varje teamförare fungerar som förare. De flesta förare som deltar i ett rallykörningsevenemang bär också en orange-vit uniform, för att skilja sitt lag, samt för att hjälpa åskådare att följa loppet.

De flesta bil rallyn körs på natten, och i många fall, bilförare försök att använda strålkastare under dagtid också. I vissa fall begränsas bilarnas hastighet av poliser för att hjälpa till att sakta ner dem, eftersom de kan vara mycket farliga när de rör sig i snabba hastigheter. Många bil rallyn har en utsedd säkerhetszon som varje bil måste stanna inom, och en säkerhet bil är oftast stationerad på baksidan av varje bil för att hålla fordonen från att gå ur kurs.

Försäkra ditt tävlingsfordon!

Varje förare måste lyda den hastighetsgräns som fastställts av polisen, och de bör aldrig försöka köra om en annan bil eller köra om ett fordon som är för nära att bilen blir omkörd. Om bilen som blir omkörd bromsar plötsligt, bör de inte väja ur vägen och i stället bör dra tillbaka och försöka igen ett annat sätt. Om bilen som blir omkörd inte bromsar, bör de stanna till höger sida av banan och sakta till ett stopp tills de är ur vägen för fordonet framför dem. Oavsett hur säker en racerbana kan vara, det finns alltid olyckor och vissa olyckor kan även vara dödlig.

Det finns ett antal olika format bil rally tillgängliga för dem som vill delta i en rallykörning händelse. Den första kallas “The Tour”, som har ett stort fält av bilar och är typiskt körs på en smuts spår, och innebär flera etapper. Det finns också mindre rallyn, ibland kallad lokala tävlingar, där bilföraren kan komma ur sin bil och köra på gatan.

En förare måste hålla hastigheten på bilen ner hela loppet, eftersom de måste slutföra endast ett varv av kretsen innan den andra bilen elimineras. Förare kan byta bil i slutet av en etapp för att undvika ytterligare skador eller för att hålla en viss takt. Ibland två lag kommer att kämpa head-to-head i en-mot-en tävlingar för att avgöra vem som har den bästa tiden.

När det gäller terrängen i bilen rallyt, den vanligaste terrängen i många typer av bil rallyn är betong, som kan vara mycket hal. På grund av denna terrängs slick karaktär, förare får passera genom det endast när det är möjligt utan att orsaka någon skada på sig själva, det andra fordonet, eller den yta som de kör. Men vissa av spåren kan innehålla sand och vissa spår kan innehålla grus, och dessa anses ofta särskilt svåra att köra över. En särskild typ av spår som kallas “The Bathtub” kräver föraren att köra över en mycket mjuk, våt lera-liknande yta, och förare är oftast skyldiga att köra sin bil genom en låg barriär.

I många bil rallyn, åskådare kan få åka med också. Det finns dock oftast bara en åskådare får gå med varje förare på en viss etapp, så de kommer normalt måste vara försiktig när de är racing, och kan behöva stanna på baksidan av racerbil för att undvika att komma i vägen.